Kassaflödesanalys

Den här artikeln handlar om kassaflödesanalysen, även benämnd som finansieringsanalys; vilket alltså är samma sak. Artikeln tar några minuter att läsa.

Se även:
Mall kassaflödesanalys
Mall Årsredovisning.

Hur ser en kassaflödesanalys ut?

Enkelt kan man säga att kassaflödesanalysen beskriver flödet av pengar in i och pengar ut ur företaget. Kassaflödesanalysen delar upp samtliga företagets kassaflöden, det vill säga essentiellt inbetalningar och utbetalningar, under en period enligt tre olika kategorier:

  1. kassaflöden relaterade till den löpande verksamhet
  2. kassaflöden relaterade till investeringsverksamheten
  3. kassaflöden relaterade till finansieringsverksamheten.

Exempel/mall för Kassaflödesanalys

För att se hur det ser i praktiken hänvisas till vår mall för kassaflödesanalys.

Vilka bolag behöver upprätta kassaflödesanalys?

En finansieringsanalys, ofta benämnt kassaflödesanalys, ska upprättas av ett företag som enligt definition klassas som ett större företag. Definitionen gällande ett större företag är att, av följande kriterier:

så ska minst två av dessa vara uppfyllds för att ett företag ska definieras som ett större företag. Kriterierna ska dessutom ha uppfyllts under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Ett börsnoterat företag räknas dock alltid som ett större företag.

Läs mer om större företag på: Verksamt.se (statlig hemsida).

För mindre företag

Även om det i ett mindre företag inte är ett krav på att redovisa en finansieringsanalys kan detta vara lämpligt att göra för kunna se vart alla pengar egentligen går och kommer ifrån.

Detta kan i sin tur underlätta planeringen av företagets framtida intäkter och kostnader.