Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ.

Generellt hålls alltid på vårkanten en årsstämma (det vill säga den årliga bolagsstämman, till skillnad ifrån en extra bolagsstämma) där aktieägarna får vara med och rösta i olika frågor. Om företaget har brutet räkenskapsår så hålls inte alltid årsstämman på våren. Läs mer om bolagsstämman i artikeln nedan.

Se även vår mall för bolagsstämmoprotokoll.

Varför och hur hålls bolagsstämman?

Besluten som tas är viktiga för företaget och dess intressenter varför det är av yttersta betydelse att en stämma hålls. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Besluten på årsstämman omfattar de regler som finns i Aktiebolagslagen (ABL) och i bolagsordningen.

Vad avhandlas på bolagsstämman?

På bolagsstämman sker ofta följande: