Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kan bli aktuellt om man behöver besluta i vissa typer av frågor men inte kan vänta till nästa ordinarie bolagsstamma. Dessa typer av frågor är ofta redovisningsmässiga, administrativa eller formella, exempelvis gällande ändring av bolagsordning eller ökning/minskning av aktiekapitalet.

Likaså om det råder kris i ett bolag eller av någon annan negativ anledning kan en extra bolagsstämma behöva hållas. Om någon aktieägare eller revisor sitter på den ordinarie stämman med 10 % av aktierna kan denne kräva att ett ärende som är noga angivit behandlas vid en extra bolagsstämma. En extra bolagsstämma är ofta inget som bolagsledningen drömmer om. Det innebär ett omfattande arrangemang varpå aktieägarna ska kallas in en gång till. För mindre företag behöver det dock inte vara lika påfrestande med en extra bolagsstämma.