Kallelse bolagsstämma

En kallelse till en bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Texten nedan beskriver denna kallelse. Se även vår mall för bolagsstämmoprotokoll.

Hur sker kallelsen?

I bolagsordningen anges sättet för kallelse för de aktiebolag som är privata.

Ofta står det ”med brev på posten” eller att tidningen på den lokala orten ska innehålla information om att en bolagsstämma kommer hållas inom den närmaste framtiden. När det gäller publika aktiebolag ska kallelse ske i tidning som är rikstäckande samt i Post- och inrikes tidningar.

Kallelsens innehåll

Beträffande kallelsens innehåll är det några saker som ska framgå vilka ska ske i syfte att aktieägarna kan känna sig förberedda som möjligt, nämligen