Avstämningsbolag

Avstämningsbolag är aktiebolag vars aktiebok sköts av ett annat företag, en värdepappersförvarare, exempel på sådan är Euroclear Sweden. Detta externa företag tar givetvis betalt för sina tjänster. Se även mall för aktiebok.

För att kunna bli avstämningsbolag måste detta vara reglerat i bolagsordningen. Den främsta anledningen till att bli ett avstämningsbolag är om företaget planerar att ha många olika aktieägare, exempelvis vid en börsintroduktion. För de allra flesta företag finns det ingen anledning att bli avstämningsbolag, och särskilt inte då man startar eget företag.