Köpeavtal

Den som ska starta eget företag måste redan på ett tidigt stadium bestämma sig för hur den aktuella produkten ska säljas. Köpeavtalets innehåll kan få stora konsekvenser för företagets framtida kundrelationer och ansvar avseende sålda produkter och dylikt. Därför rekommenderas att den som ska upprätta viktigare köpeavtal tar kontakt med fackman. Läs även om fakturaköp.

När företag säljer varor till varandra är de så gott som helt fria att avtala som de vill. De eventuella frågor som inte regleras i köpeavtalet regleras istället genom köplagen (1990:931). När företag säljer varor till konsumenter gäller istället konsumentköplagen (1990:932). Konsumentköplagens regler är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att villkor som strider mot konsumentköplagens bestämmelser och som är till konsumenternas nackdel inte gäller. För internationella köp finns särskilda regler.

Ett företags köpeavtal är intimt förknippade med de offerter som ett företag upprättar. En offert utgör nämligen – förutom ett rent säljdokument – ett avtalsförslag från säljaren till köparen. Den köpare som accepterar en offert är bunden av ett köpeavtal som är identiskt med offertens innehåll. Läs mer om offerter och se StartaeEgetInfo.ses offertmall.

Andra relevanta avtal:
Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal
Anställningsavtal
Sekretessavtal