Noter årsredovisning

Den som ska starta eget företag kommer att vara tvungen att upprätta någon form av redovisning. En del av redovisningen är att skriva noter till bland annat företagets resultaträkning och balansräkning. Se mall för årsredovisningen för exempel på hur noter kan se ut.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Syftet med noterna är att all den information som krävs för att kunna förstå balans- och resultaträkningen ska finnas med i redovisningen. I de fall som balans- och resultaträkningen saknar någon information ska denna information framgå av noterna. Noterna kan bland annat innehålla information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Bland annat ska uppgifter om tillgångarnas anskaffningsvärde och hur företaget har skrivit av dessa finnas med.

StartaEgetInfo samarbetar med Årsredovisning Online. Genom att använda Årsredovisning Onlines tjänst ges stöd igenom hela processen att upprätta årsredovisningen.