God redovisningssed

Begreppet god redovisningssed framgår i Bokföringslagen (BFL, 4 kap, 2 §) och i Årsredovisningslagen (ÅRL, 2 kap 2§) vilket är ett brett begrepp som är svårt att definiera exakt.

Man kan säga att det innebär en allmän föreskrift för hur en redovisning ska upprättas då varken BFL eller ÅRL innehåller några detaljföreskrifter. Praxis är till god hjälp för att kunna utföra en redovisning på ett sätt som ligger i linje med detta vida begrepp vilket framgår enligt definitionen i förarbetena till bokföringslagen från 1976: ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. Lagen som finns kan helt enkelt inte innehålla alla olika möjliga scenarion för hur olika företags redovisning kan vara, utan lagen måste kompletteras. Att som företagare använda sunt förnuft och inte utelämna några viktiga detaljer utan upprätta redovisningen på ett seriöst och pålitligt sätt enligt med hur man brukar göra (utföra redovisningen enligt god praxis) är viktigt för företagets anseende. Det finns ett antal olika redovisningsprinciper som är till hjälp för att förstå god redovisningssed. För att vara säker på att redovisningen sker i enlighet med god redovisningssed måste i många fall en fackman anlitas.