50 000 ny lägsta gräns för att starta aktiebolag

”Cash is king” lyder uttrycket som syftar på vikten av likvida tillgångar i ett aktiebolag. Sedan ett drygt år tillbaka är lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag 50 000 kr istället för 100 000 kr.
 

Den 1 april år 2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital för privata aktiebolag. Reformen var ett resultat av en undersökning tillkallad av regeringen i september år 2007. Ägare av privata aktiebolag behöver nu endast tillstå med ett aktiekapital på 50 000 kr, en halvering av gränsen med syftet att göra det enklare för privatpersoner att starta ett aktiebolag och att minimera riskerna för att privatekonomin tar skada om aktiebolagets ekonomi fallerar.
 
Reformen innebär även att redan befintliga aktiebolag med 100 000 kr eller mer i aktiekapital kan få tillbaka mellanskillnaden mellan lägsta kravet och det kapital de lagt in – något som enligt LRF konsult kan vara en vilseledande lockelse och mer utav en risk än vad som vid första anblick pålyses.
 
Dels lockas många att ta ut mellanskillnaden i tron om att skattefria pengar ska komma ur det hela, när det i själva verket finns en viss risk att pengarna efter att ha tagit sig igenom ett krångligt regelverk måste skattas trots allt (Läs mer om skatt och företag i allmänhet). Dels förlorar bolaget likvida medel - vilka med sin lättillgänglighet kan vara en nödvändig livlina vid snabba affärer och kriser i ett bolag - och för att bolagets kapital i och med förändringen ska komma att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet och bli tvunget att genomgå kontrollbalansräkning (läs även mer om balansräkning).

  Positivt är än dock att det blir avsevärt mycket lättare för nya företag att startas, trots att försiktighet bör vidhållas. Enligt Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult, är det bästa sättet att hantera denna förändring med dess fördelar och nackdelar, att noga analysera vad effekten av att sänka aktiekapitalet skulle bli för just ditt aktiebolag, och att ha i åtanke att bolagsordningen kan komma att måste ändras om aktiekapitalet sänks. För nya företagare är rådet å andra sidan att inte automatiskt tro att aktiebolag är den bästa företagsformen.

Jaana Alakoski, skribent på StartaEgetInfo.se och även musiker. Intresserad av samhällsfrågor och driven av kreativitet.

Skribent
Jaana Alakoski
StartaEgetInfo.se
Hemsida: https://www.startaegetinfo.se