Aktiebolagslagen (ABL)

Aktiebolagslagen är en mycket omfattande lag som innehåller de nödvändiga lagar, förklaringar och regler som gäller för aktiebolag, t.ex. bildandet av aktiebolag, bolagsordning, bolagsstämma, revision, fondemission och nyemission.

Lagen har stor betydelse för den som planerar att starta ett aktiebolag då den på ett tydligt sätt förklarar de skyldigheter som gäller för aktieägare och aktiebolagets styrelse. De viktigaste paragraferna bör läsas igenom i syfte att få god övergripande koll på centrala områden.