Avveckla bolag

Att avveckla ett bolag innebär att man gör sig av med bolaget och därmed inte bedriver någon verksamhet längre. Avvecklingen kan te sig på olika sätt beroende på vilken bolagsform det rör sig om.

Exempel på olika avvecklingsformer är likvidation, försäljning, avregistrering och konkurs. Om man planerar att frivilligt avveckla ett bolag bör detta föregås av att man noggrant överväger om det är rätt beslut för att alla parter ska bli nöjda. Se även Avveckla aktiebolag och avregistrera enskild-firma.