⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Avsättningar (bokföring)

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln beskriver kortfattat vad avsättningar är i redovisningssammanhang. Den tar några minuter att läsa.

Lagens definition

Med avsättningar menas enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) de betalningsplikter som anses säkra eller mycket sannolika till sin existens, men där det råder ovisshet när det gäller betalningstidpunkt eller beloppsstorlek.

Exempel på avsättningar

Exempel på olika avsättningar är:

  1. pensioner
  2. tvistiga skatter
  3. avsättningar till reparationskostnader
  4. periodiseringsfonder, etc.

Gemensamt för dessa är alltså osäkerheten vilket t.ex. visar sig beträffande skatter att en tvist kanske inte avgjorts som då gör att företaget inte vet vilket belopp det kan bli fråga om.

Eller att i exemplet om pensioner att man inte vet exakt när den anställde går i pension vilket leder till en osäkerhet om belopp osv.

Avsättningarna är ofta att klassa som långsiktiga vilket ibland förklarar osäkerheten, men det blir lättare att prognostisera ju närmare betalningen sker.

Avsättningar i bokföringen/redovisningen

Redovisning av avsättningar sker i kontogrupp 22; se vår artikel om bokföringskonton.

För den som driver eget företag kan det vara fördelaktigt att göra avsättningar till pensionen under lönsamma år.