⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Avsättningar (bokföring)

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln beskriver kortfattat vad avsättningar är i redovisningssammanhang. Artikeln tar några minuter att läsa.

Vad är avsättningar?

Avsättningar är en post på skuldsidan i balansräkningen. Avsättningar liknar till sin natur skulder i det att de motsvararar betalningsförpliktelser till utomstående part. Skillnaden är att avsättningar motsvarar betalningsförpliktelser som är osäkra gällande betalningstidpunkt eller beloppsstorlek.

Den formella definitionen framgår i 9 § Kap. 3 i Årsredovisningslagen.

Exempel på avsättningar

Avsättningar kan exempelvis göras för:

  1. pensioner och avgångsvederlag
  2. skatter under tvist
  3. skulder under tvist
  4. kundförluster
  5. sparad semester och semesterlön
  6. tjänster gällande revision och redovisning
  7. produktgarantier.

Gemensamt för punkterna ovan är alltså osäkerheten gällande betalningstidpunkt och/eller beloppsstorlek. Gällande exempelvis pensioner så finns i de flesta fall osäkerhet gällande när anställda går i pension, vilket gör att de motsvarar avsättningar.

Omklassificering till skuld

Avsättningar gäller ofta betalningsförpliktelser med utbetalning långt fram i tiden. I många fall gäller att ju närmare tidpunkten för utbetalning kommer desto mindre osäkerhet finns. Med anledning av bland annat detta är det vanligt att avsättningar omklassificeras till skulder. Detsamma gäller i det fall tvistiga skulder eller skatter fastställs.

Avsättningar i praktiken

Hur mycket som ska tas upp i avsättning för en viss typ av betalningsförpliktelse beror på vilket regelverk för redovisning det aktuella företaget använder. Läs mer i artikeln Avsättningar för framtida utgifter (skatteverket.se).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).