⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Extern och intern redovisning

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln handlar om extern och intern redovisning.

Innehåll:

 1. Vad är extern redovisning?
 2. Vad är intern redovisning?
 3. Extern kontra intern redovisning

Vad är extern redovisning?

Extern redovisning är den del av redovisningen som regleras av lagstiftningen. Exempel på lagar som styr den externa redovisningen är:

 • Inkomstskattelagen (IL).
 • Mervärdesskattelagen (ML).
 • Årsredovisningslagen (ÅRL).
 • Bokföringslagen (BFL).

Vad ingår i den externa redovisningen?

Extern redovisning motsvarar alltså alla de regler och krav som finns gällande företagens bokföring och redovisning. Exempel på vad som ingår i den externa redovisningen är:

Riktar sig till externa intressenter

Den externa redovisningen finns till för att säkerställa att företagets externa intressenter har tillräcklig information om företagets finansiella resultat och ställning. Exempel på sådana externa intressenter är:

 • leverantörer
 • kunder
 • banker
 • aktieägare
 • staten.

Vad är intern redovisning?

Med intern redovisning avses information och beslutsunderlag baserade på bland annat företagets finansiella rapportering, som inte är en del av den externa redovisningen. Syftet med den interna redovisningen är att utgöra underlag för företagets ekonomistyrning.

Den interna redovisningen är således inte styrd av lagar och regler. Istället är det upp till varje enskilt företag att skapa rutiner kring hur den interna redovisningen ska se ut. Komponenter som kan ingå i den interna redovisningen är exempelvis:

 • Arbete med budgetar och ekonomiska kalkyler. Exempelvis likviditetsbudget och resultatbudget.
 • Kostnads- och intäktskalkylering.
 • Analys/inventering av lager.
 • Analys av försäljning per produktgrupp m.m.
 • Analys av kundbeteenden.
 • Utvärdering av marknadsföring.
 • Utvärdering och jämförelse av effektivitet inom olika delar av företaget.
 • Analys av finansiella nyckeltal. Exempelvis avkastning på totalt kapital.

Extern kontra intern redovisning

 • Den främsta skillnaden mellan den externa och den interna redovisningen är att den externa redovisningen är lagstyrd medan den interna redovisningen är helt frivillig.
 • Den externa redovisningen fokuserar på historisk information, medan den interna redovisningen utgör underlag för framåtriktade beslut.
 • Den externa redovisningen syftar till att säkerställa att företagets externa intressenter har tillräcklig information om företaget, medan den interna redovisningen syftar till att säkerställa att beslutsfattare inom företaget har tillräcklig information.