⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Vad är omsättningstillgångar?

Starta Eget Info Logotyp-bild
Den här artikeln handlar om omsättningstillgångar. En tydlig förklaring av vad som räknas som omsättningstillgång ges. Vidare ges exempel och även värdering av omsättningstillgångar behandlas.

Vad räknas som omsättningstillgång?

Omsättningstillgångar är till skillnad mot anläggningstillgångar avsedda att omsättas i företagets verksamhet, med vilket menas att syftet är att de inte ska innehas i verksamheten under en lång tid.

Hur ska "lång tid" ska tolkas i sammanhanget? Ofta preciseras med att avsikten ska vara att behålla omsättningstillgångar i maximalt ett år. Observera dock att kassa och bank (likvida medel) är undantagna ifrån principen att dessa tillgångar ska finnas i verksamheten i högst ett år; detta är helt naturligt eftersom nära nog alla företag alltid innehar likvida medel, men dessa räknas alltså trots detta som omsättningstillgångar.

Exempel på omsättningstillgångar

Exempel på omsättningstillgångar är:

Se vår mall för årsredovisning för hur omsättningstillgångar visas i balansräkningen. Ett utdrag ur denna visas här:

Omsättningstillgångar

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas i regel till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, det är detta som kallas att värderingen sker till lägsta värdets princip (LVP); se även försiktighetsprincipen.