Bokföringskonto, Kontoslag och Kontonummer

Ett bokföringskonto lagrar affärshändelser av samma typ på samma konto så att det blir lätt att överskåda redovisningen. Till exempel samlas alla fordringar som företaget har utestående till olika kunder på samma plats och bokförs som kundfordringar på konto 1510. För den som driver ett mindre företag räcker det oftast med fyra siffror på ett bokföringskonto. I större företag kan fler siffror dock användas. Läs mer om bokföringsprogram här.

Med kontoslag menas huruvida ett konto är ett tillgångskonto, skuldkonto, intäktskonto eller kostnadskonto.

Ett kontonummer är det nummer som finns på ett bokföringskonto, t.ex. kassa med nummer 1910. Det kan även såklart syfta på det nummer som finns på ett bankkonto där pengar kan sättas in, men detta är alltså en annan typ av kontonummer.