Finansnetto/Resultat efter finansnetto

Finansnetto är de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna. Resultat efter finansnetto, är företagets rörelseresultat plus finansnetto. Se vår mall för resultaträkning för ett exempel på detta.

I finansnettot visas hur den finansiella driftigheten varit under den aktuella perioden och är ett riktmärke för de som vill bedöma företaget. Finansnettot finns långt ner i resultaträkningen, dock innan skatten har dragits av. Många är beredda att hävda att resultat efter finansnetto är den viktigaste delen i själva resultaträkningen då bolaget ska analyseras eftersom här visas de facto hur verksamheten har levererat.