⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Finansnetto/Resultat efter finansnetto

Starta Eget Info Logotyp-bild
Den här artikeln handlar om begreppen finansnetto och resultat efter finansnetto, vilka är poster på resultaträkningen.

Artikeln tar någon minut att läsa.

Finansnetto

Finansnetto beräknas enligt formeln:

Finansnetto =
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Läs om finansiella intäkter och kostnader här.

I finansnettot visas hur det finansiella resultatet varit under den aktuella perioden och är ett riktmärke för de som vill bedöma företaget. Finansnettot finns långt ner i resultaträkningen, innan skatt på årets resultat har dragits av; i vår mall för resultaträkning kan du se hur det ser ut.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto beräknas enligt formeln:

Resultat efter finansnetto =
Rörelseresultat minus finansnetto.