Finansnetto/Resultat efter finansnetto

Den här artikeln handlar om finansnetto och resultat efter finansnetto, vilket är poster på resultaträkningen. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:
Resultaträkning
Balansräkning
Årsredovisning.

Resultat efter finansnetto

Med resultat efter finansnetto menas företagets rörelseresultat minus finansnetto.

Finansnetto

Med finansnetto menas de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

I finansnettot visas hur det finansiella resultatet varit under den aktuella perioden och är ett riktmärke för de som vill bedöma företaget. Finansnettot finns långt ner i resultaträkningen, innan skatt på årets resultat har dragits av.