⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Finansnetto/Resultat efter finansnetto

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln handlar om begreppen finansnetto och resultat efter finansnetto, vilka är poster på resultaträkningen.

Artikeln tar någon minut att läsa.

Finansnetto

Finansnetto beräknas enligt formeln:

Finansnetto =
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Finansnettot beräknas alltså baserat på exempelvis räntebetalning, ränteinkomster, kostnader för banktjänster, aktieutdelningar, vinster och förluster på aktie- och valutaaffärer. Läs mer finansiella intäkter och kostnader här.

I finansnettot visas hur det finansiella resultatet varit under den aktuella perioden och är ett riktmärke för de som vill bedöma företaget. Finansnettot finns långt ner i resultaträkningen, innan skatt på årets resultat har dragits av; i vår mall för resultaträkning kan du se hur det ser ut.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto, vilket förkortas res e fin och som även kallas resultat efter finansiella poster, beräknas enligt formeln:

Resultat efter finansnetto =
Rörelseresultat minus finansnetto.

Resultat efter finansnetto är ett av de viktigaste resultatmåtten för företagets lönsamhet, och motsvarar företagets intjäningsförmåga inklusive resultateffekter av finansiering. I princip är resultat efter finansnetto företagets slutliga resultat, i och med att endast skatt och bokslutsdispositioner inte räknats med. Den främsta anledningen till att det är intressant att analysera företagets resultat utan effekter av skatt och bokslutsdispositioner är att varken skatt eller bokslutsdispositioner är aktuella i fall företaget gör ett negativ resultat.

Vad är skillnaden mellan årets resultat och resultat efter finansnetto och? Skillnaden är att skatt och bokslutsdispositioner tas med i årets resultat.