Försäljnings- och administrationskostnader

Försäljnings och administrationskostnader är de kostnader som i resultaträkningen finns under bruttoresultatet och relaterar per definition direkt till varans eller tjänstens försäljning; men som är exkluderad från de kostnader som är hänförliga till produktionen av varan eller tjänsten.

Du läser mer om Försäljnings och administrationskostnader i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:
Resultaträkning
Balansräkning
Årsredovisning.

Relationen till två typer av resultaträkning; samt ett exempel

Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning: läs mer om detta i vår artikel om rörelseresultat.

Förtydligande exempel: För att t.ex. producera kläder krävs inköp av tyg, dessa kostnader faller inte under försäljnings och administrationskostnader då dessa har med produktionen att göra. Det som istället hör till försäljnings och administrationskostnader är t.ex. kostnader för reklam, resekostnader mm. Försäljnings och administrationskostnader samt andra kostnader subtraheras från bruttoresultatet för att räkna fram rörelseresultatet.