Försäljnings- och administrationskostnader

Försäljnings och administrationskostnader är de kostnader som i resultaträkning finns under bruttoresultatet som har påverkan på hur bra en vara eller tjänst säljs etc., men som är exkluderad från de kostnader som är hänförliga till produktionen av varan. Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, läs mer om detta här: Rörelseresultat.

För att t.ex. producera kläder krävs inköp av tyg, dessa kostnader faller inte under försäljnings och administrationskostnader då dessa har med produktionen att göra. Det som istället hör till försäljnings och administrationskostnader är t.ex. kostnader för reklam, resekostnader mm. Försäljnings och administrationskostnader samt andra kostnader subtraheras från bruttoresultatet för att räkna fram rörelseresultatet.