⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Grundbok och huvudbok (bokföring)

Starta Eget Info Logotyp-bild

Grundbok och huvudbok är begrepp inom bokföring. Närmare bestämt relaterar de till den löpande bokföringen.

Den här artikeln handlar om grundboken och huvudboken och tar några minuter att läsa.

Begreppens ursprung och nuvarande användning i bokföringsprogram

Ursprungligen gjordes bokföringen på papper (i böcker) och därav kommer ändelsen bok i begreppen grundbok och huvudbok.

Numera är grundboken och huvudboken vanligen inte gjorda på papper utan de finns oftast i bokföringsprogram, som automatiskt håller reda på grundboken och huvudboken. Läs även vår jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen.

Grundboken

Grundboken är där den löpande bokföringen sker. Mer specifikt ska i grundboken alla affärshändelser registreras. Dessa registreringar/noteringar kallas bokföringsposter; och ska i grundboken vara ordnande efter när de skett.

Grundboken är helt enkelt en lista med alla affärshändelser, där denna lista är ordnad per datum som de olika affärshändelserna har registrerats i listan.

Huvudboken

Huvudboken innehåller samma information som grundboken, skillnaden är hur informationen presenteras.

I huvudboken ska bokföringsposterna ställas upp efter i vilket bokföringskonto i kontoplanen de registrerats.