Grundbok och huvudbok

Grundbok och huvudbok är begrepp inom redovisning och närmare bestämt relaterar de till den löpnande bokföringen. Ursprungligen gjordes bokföringen på papper (i böcker) och därav kommer ändelsen bok i begreppen. Numera är grundboken och huvudboken vanligen inte gjorda på papper utan de finns numera oftast i datorprogram. Om du har ett bokföringsprogram så håller detta automatiskt reda på grundboken och huvudboken.

Grundboken är där den löpande bokföringen sker. Mer specifikt ska i grundboken alla affärshändelser registreras. Dessa registreringar/noteringar kallas bokföringsposter. Dessa noteringar ska i grundboken vara ordnande efter när de skett. Grundboken är helt enkelt en lista med alla affärshändelser, där denna lista är ordnad per datum som de olika affärshändelserna har registrerats i listan.

Huvudboken innehåller samma information som grundboken, skillnaden är hur informationen presenteras. I huvudboken ska bokföringsposterna ställas upp efter i vilket bokföringskonto i kontoplanen de registrerats.