Forskningskostnader och utvecklingskostnader (FoU).

Forsknings- och utvecklingskostnader är en post som finns i resultaträkning under bruttoresultatet, precis som för försäljnings och administrationskostnader, och som är ett led i att få fram det så kallade rörelseresultatet. Resultaträkningar kan göras på två olika sätt: kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning, läs mer om detta här: Rörelseresultat.

Ett typexempel på forsknings- och utvecklingskostnader är kostnader för patent eller andra kostnader relaterade till ny teknik etc. Dessa kostnader är flitigt återkommande hos exempelvis läkemedelsbolag som för att hävda sig i konkurrensen är tvungna att spendera en hel del pengar på kostnader av denna typ. Företag som inte har en slagkraftig produkt lägger ofta mycket pengar på forskning och utveckling för att hitta nya produkter som kan visa vägen på marknaden. För småföretag gäller det att hitta sin unika produkt och noggrant göra avvägningar när det gäller hur mycket som är värt att lägga på FoU.