Immateriella tillgångar

Som tumregel kan man säga att immateriella tillgångar (även kallade immateriella anläggningstillgångar) är de tillgångar som inte går att se eller ta på. Immateriella tillgångar får under vissa förutsättningar tas upp på balansräkningen. Se även anläggningstillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

Det är svårt att värdera en immateriell tillgång, varför detta begrepp ofta leder till många diskussioner inom redovisningsområdet. Exempel på immateriella tillgångar är forskning och utveckling (FoU), goodwill, patent, upphovsrätter, licenser etc. Att ansöka om skydd för immateriella tillgångar kan göras hos Patent- och registreringsverket (PRV) vilket göras genom patent, upphovsrätt etc. Det finns statistik som visar att små och medelstora företag inte är särskilt noga med att skydda sina immateriella tillgångar och därmed går miste om stora belopp. Därför är det viktigt att ta reda på om du som företagare bör ansöka om skydd hos PRV.