Kontoplan och Baskontoplan

En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton.

BAS-kontoplanen använder sig i regel de flesta svenska företag av och är indelad i olika nivåer. Den ses ofta som en standard för just kontoplaner och finns relaterad till lagar och olika regelverk. Tillgångskonton börjar ofta på siffran 1, skulder på siffran 2 osv. Anledningen till att många företag väljer att använda just BAS-kontoplanen är att det blir enklare att exempelvis deklarera och att den är väldigt anpassningsbar så att den kan matcha just den verksamhet som det aktuella företaget bedriver. För den som är småföretagare finns ofta en Mini-BAS plan som är enkel att använda och som undantar de konton som inte är nödvändiga, som t.ex. bara de större företagen använder sig av.