⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Kontoplan och baskontoplan

Starta Eget Info Logotyp-bild

En kontoplan innebär att bokföringskonton fördelas i olika klasser och får ett namn. Kontoplanen är alltså helt enkelt en förteckning av konton.

Du läser mer om kontoplan och baskontoplan i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Olika sorters konton

Det finns inom den löpande bokföring fyra typer av konton: tillgångskonto och skuldkonto, samt intäktskonton och kostnadskonton.

BAS-kontoplanen

BAS-kontoplanen använder sig i regel de flesta svenska företag av och den är indelad i olika nivåer. Den ses ofta som en standard för just kontoplaner och finns relaterad till i lagar och olika regelverk. Tillgångskonton börjar ofta på siffran 1, skulder på siffran 2 osv.

För en aktuell version av Baskontoplanen se Srfredovisning.se/baskontoplan. (Srf är en branschorganisation för redovisning etc.)

Anledningen till att många företag väljer att använda just BAS-kontoplanen är att det blir enklare att exempelvis deklarera och att den är väldigt anpassningsbar så att den kan matcha just den verksamhet som det aktuella företaget bedriver.

Mini-BAS plan

För enskilda näringsidkare finns även en Mini-BAS plan som är enkel att använda och som undantar de konton som inte är nödvändiga, som t.ex. bara de större företagen använder sig av; se Bas.se/kontoplaner/. (BAS är ideell förening som handhar BAS-kontoplanen).