⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Rörelsekostnader

Starta Eget Info Logotyp-bild

Rörelsekostnader är olika kostnader som inte förknippas med en viss vara, utan istället relaterar till själva rörelsen. Ytterligare information finns i vår artikel om rörelseresultat.

Exempel på rörelsekostnader finns i texten nedan.

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, mm:

Mer om rörelsekostnader samt exempel

Följande är exempel på kostnader som kan räknas som rörelsekostnader:

Rörelsekostnader

Se även vår mall för resultaträkning för ett exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Dessa kostnader benämns även som indirekta kostnader då de inte används vid exempelvis själva tillverkningen av en vara. I resultaträkningen finns dessa kostnader under bruttoresultatet vilka de subtraheras från för att få fram det som kallas för rörelseresultat. Rörelsekostnaderna används bland annat vid beräkningen av pålägg och marginal för företag som bedriver handel med varor.