⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Rörelsekostnader

Starta Eget Info Logotyp-bild

Definition: Rörelsekostnader är olika kostnader som inte förknippas med en viss vara, utan istället relaterar till själva rörelsen.

Artikelns innehåll

  • Information om rörelsekostnader samt exempel
  • Så visas rörelsekostnader i resultaträkningen

Information om rörelsekostnader samt exempel

Rörelsekostnader benämns även som indirekta kostnader då de inte används vid exempelvis själva tillverkningen av en vara. I resultaträkningen finns dessa kostnader under bruttoresultatet vilka de subtraheras från för att få fram det som kallas för rörelseresultat. Rörelsekostnaderna används bland annat vid beräkningen av pålägg och marginal för företag som bedriver handel med varor.

Ytterligare information finns i vår artikel om rörelseresultat.

Följande är exempel på kostnader som kan räknas som rörelsekostnader:

Så visas rörelsekostnader i resultaträkningen

Bilden nedan visar hur rörelsekostnader redovisas i resultaträkningen. Se även vår mall för resultaträkning för ett exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Rörelsekostnader

Läs även om övriga poster i resultaträkningen, m.m.: