Personalkostnader

Personalkostnader är de kostnader som kan relateras direkt till personalen, t.ex. löner & preliminärskatt, semesterersättning, social avgifter etc. Sedan kan andra förekommande personalkostnader vara utbildning, reseersättningar etc.

Vissa personalkostnader går inte att komma ifrån medan andra går att påverka i högre grad. Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter är ju obligatoriskt föra alla medan exempelvis resekostnader inte är det. För mindre företag kan det bli kostsamt och väldigt kännbart för ekonomin att t.ex. utbilda personal, låta de anställda åka på resor i tjänsten etc. varför det gäller att noggrant avväga möjliga alternativ för dessa.