⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Personalkostnader

Starta Eget Info Logotyp-bild

Personalkostnader är de kostnader som kan relateras direkt till personalen.

Du läser mer om personalkostnader i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Exempel

Följande är exempel på kostnader som kan räknas som personalkostnader:

personalkostnader

Se även vår mall för resultaträkning för ett exempel på hur det kan se ut.

Om personalkostnader

Vissa personalkostnader går inte att komma ifrån medan andra går att påverka i högre grad. Arbetsgivaravgifter är ju obligatoriska för alla medan exempelvis resekostnader inte är det. För mindre företag kan det bli kostsamt och väldigt kännbart för ekonomin att t.ex. utbilda personal, låta de anställda åka på resor i tjänsten etc. varför det gäller att noggrant avväga möjliga alternativ för dessa.