Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att en affärshändelse bokförs dubbelt, en gång i debet och en gång i kredit. Denna typ av bokföring härstammar redan från 1400-talet i Italien. Bokföringen av affärstransaktioner av samma typ sker på samma plats, på samma konto. Till exempel bokförs alla inköp av maskiner på samma plats, alla lån på samma sätt etc.

Fördelen med dubbel bokföring är att företaget får en god översikt över den ekonomiska verksamheten och att det blir enkelt att vid behov plocka fram underlag för själva redovisningen. Meningen med dubbel bokföring är att det ska vara balans i bokföringen, och att kontrollera att så är fallet utgör en kontroll på att bokföringen har skett korrekt. Ett exempel är om en företagare kontant säljer en vara till en kund, då får företaget in pengar vilket bokförs på checkkontot i debet. Samtidigt görs en bokföring på försäljningskontot i kredit för att balans ska uppkomma. Att alltid hålla koll på den ekonomiska verksamheten är viktigt för alla företag oavsett bolagsform eller storlek på företaget, särskilt viktigt är det för den som är egenföretagare.