Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att de affärshändelser som sker i företaget bokförs löpande över tiden för att enkelt kunna följa och skapa ett underlag för själva redovisningen. Affärshändelserna bokförs alltså kronologiskt (i tidsföljd) och systematiskt för att t.ex. tydliggöra i vilken tidsordning affärshändelser sker. Därmed blir det enkelt att skilja de aktuella affärshändelserna från andra sådana. Den löpande bokföringen görs enklast med hjälp av ett bokföringsprogram, läs mer om bokföringsprogram.

Som bevis för att en affärshändelse ägt rum ska en form av verifikation finnas, t.ex. en faktura eller kvitto som används som underlag i arbetet för att kunna fullgöra bokföringen, läs mer om verifikationer. Om företaget har en leverantörsskuld bokförs verifikationen på konto 2440 osv, läs mer om kontoplan. De som arbetar med löpande bokföring sitter ofta på en ekonomiavdelning eller att en redovisningsbyrå anlitas av företaget som har bokföringsskyldighet för att de inte har tid eller klarar av att sköta redovisningen på ett betryggande sätt. När man startar/driver eget företag kan det ofta komma som en chock att man måste klara en del administrativt arbete som exempelvis löpande redovisning, men som tur är finns experter på detta att tillgå om osäkerheten beträffande utförandet av den löpande redovisningen är uppenbar.