Bokföringslagen BFL

Bokföringslagen är den lag som inriktar sig på bokföringsskyldigheten samt den löpande bokföringen vilket skiljer sig från årsredovisningslagen som ämnar att årsbokslut och årsredovisning upprättas på ett uppriktigt sätt. Bokföringsskyldigheten kan gälla för både fysiska personer och Juridiska personer (läs mer under begreppet bokföringsskyldighet). Se även Årsredovisningslagen.

I bokföringslagen behandlas vad bokföringsskyldigheten innebär, hur bokföringen upprättas samt vad som händer vid räkenskapsårets slut. Vidare behandlar bokföringslagen mer ingående om räkenskapsår, arkivering samt andra viktiga utgångspunkter. Det centrala begreppet som finns representerat i denna lag är att god redovisningssed ska gälla för de som är bokföringsskyldiga vilket är ett begrepp som ofta förekommer inom redovisningsområdet och som ständigt ger upphov till diskussioner av alla dess slag. Bokföringslagen hänvisar ofta till årsredovisningslagen då båda lagen har kopplingar till varandra. Att ha tillgång till denna lag är viktigt för den som nyss har startat ett eget företag då bokföring är ett område som är nytt och som kommer ta tid av det primära syftet med just verksamhetens bedrivande.