Bokföringslagen (BFL)

Bokföringslagen är den lag som inriktar sig på bokföringsskyldigheten samt den löpande bokföringen. Detta skiljer sig från årsredovisningslagen som ämnar att årsbokslut och årsredovisning upprättas på ett uppriktigt sätt.

Läs hela Bokföringslagen här: Bokföringslagen (lagen.nu).

Sammanfattning av bokföringslagen

I bokföringslagen behandlas bland annat:

Att ha viss insikt i bokföringslagen är viktigt för den som driver eget företag.

Vem gäller lagen

Bokföringsskyldigheten kan gälla för både fysiska personer och juridiska personer.