Enkel bokföring

Med enkel bokföring avses att en affärshändelse endast bokförs en gång. Om ett företag t.ex. köper in en bil till företaget kanske bara köpet bokförs med att företagets kassa minskar. Helt enkelt noteras in- och utbetalningarna på samma kassabok/dokument, oberoende av klassificering.

Detta kan få till följd att det kan bli väldigt svårt att överblicka alla transaktioner, i synnerhet om de är många. Således är detta bokföringssätt ingenting att rekommendera. Även om antalet transaktioner är mindre till antalet om man driver ett mindre eget företag är det ändå mycket fördelaktigare att bokföra en affärshändelse på två ställen, dvs. att använda sig av dubbel bokföring, vilket är standard inom seriös bokföring och redovisning.