Konkurs i aktiebolag

Såklart är konkurs inget man planerar för när man startar aktiebolag. Det är dock ändå bra att veta hur detta fungerar. Artikeln finns nedan och tar cirka 2-3 minuter att läsa. Relaterade och populära artiklar:

Begränsat personligt ansvar i aktiebolag

Vid konkurs i ett aktiebolag gäller inte personligt betalningsansvar för aktieägare (så länge som aktiebolaget skötts i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) etc.), till skillnad från ett handelsbolag och en enskild firma. Detta är en av de viktigaste skillnaderna mellan de olika bolagsformerna.

Vad händer vid konkurs i aktiebolag?

När konkurs sker används aktiebolagets tillgångar till betalning av de skulder som föreligger. Det är tingsrätten som fattar beslut om en konkurs kommer att ske, antingen på uppmaning av en fordringsägare eller från bolaget självt, vilket i så fall görs för att bolaget hamnat på obestånd. Därefter utses en konkursförvaltare vars uppgift är att granska företagets tillgångar för att i möjligaste mån betala de skulder som är utestående till bolagets fordringsägare; läs mer om konkursförfarandet.

Vid konkurs: kontakta revisor etc

Den här artikeln är en kort beskrivning i stora drag av hur en konkurs i aktiebolag går till; vilken mest är tänkt som en indikation på hur det går till för den som är allmänt intresserad av konkursförfarandet. Om du skulle vara i en situation där du tror att en konkurs är aktuell för ditt aktiebolag så rekommenderar vi att du kontaktar en jurist eller en revisionsbyrå.