Revisionsplikt

Revisionsplikt innebär skyldighet att anlita revisor för att granska företagets redovisning. Numera är revisionsplikten avskaffad av regeringen för de mindre företagen (inkluderande även aktiebolag som tidigare alltid hade revisionsplikt). Syftet med detta är att underlätta för företagen rent generellt samt att de själva ska kunna stå inför valfriheten att avgöra om de behöver revisor eller inte.

Denna reform genomfördes i november 2010. De som är undantagna från revisionsplikt är företag som uppfyller minst två av dessa kriterier;

• Nettoomsättning som högst uppgår till 3 miljoner kronor
• Maximalt 3 anställda
• Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor

En del hävdar att kreditvärdigheten hos framför allt nystartade företag blir mindre om de inte anlitar någon revisor. Om man driver ett eget företag kan det vara fördelaktigt att använda sig av revisor för att säkerställa att eventuella fel i redovisningen inte uppkommer, men det är viktigt att tänka igenom det noggrant då det kan vara kostsamt med revisor.

Notera att StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida. För helt säkerställt korrekt information bör kompentent fackman (det vill säga exempelvis revisor) anlitas, vilket är det som rekommenderas. Att driva företag är svårt och att lägga pengar på att säkerställa att redovisning och liknande blir helt korrekt är ofta rimligt. Ytterligare relevant information om revision och redovisning återfinns här: Om redovisning, och Om Revision. Andra artiklar som innehåller intressant information är Om bokföring och Om årsrsredovisning. Till sist rekommenderas alltid att ett bokföringsprogram används.