Revisionsplikt

Betydelse: Revisionsplikt innebär skyldighet att anlita revisor för att granska företagets redovisning.

Numera är revisionsplikten avskaffad för mindre företag; även för aktiebolag som tidigare alltid hade revisionsplikt.

Artikeln handlar om revisionsplikt och tar 3-4 minuter att läsa.

Företag undantagna från revisionsplikt

Syftet med borttagandet av revisionsplikt för de mindre företagen var att underlätta för företagen rent generellt samt att de själva ska kunna stå inför valfriheten att avgöra om de behöver revisor eller inte.

De som är undantagna från revisionsplikt är företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier

För helt säkerställt uppdaterade uppgifter hänvisar vi till Bolagsverket.se (Om revisor i aktiebolag).

Kreditvärdighet vs kostnad gällande revisor

En del hävdar att kreditvärdigheten hos framför allt nystartade företag blir mindre om de inte anlitar någon revisor. Om man driver ett eget företag kan det vara fördelaktigt att använda sig av revisor för att säkerställa att eventuella fel i redovisningen inte uppkommer, men det är viktigt att tänka igenom det noggrant då det kan vara kostsamt med revisor.

Läs även våra artiklar om revision och om redovisning.

Andra artiklar som innehåller relaterad information är om bokföring, om årsredovisning, och om bokföringsprogram.

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida. För helt säkerställt korrekt information bör kompentent fackman (det vill säga exempelvis revisor) anlitas, vilket är det som rekommenderas. Att driva företag är svårt och att lägga pengar på att säkerställa att redovisning och liknande blir helt korrekt är ofta rimligt.