Aktiebolag styrelse

Aktiebolagets styrelse består av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter. I texten nedan beskrivs aktiebolagets styrelse i mer detalj.

Regler för styrelsens utformning

För privata aktiebolag (vårt fokus) gäller följande:

 • Aktieägarna utser styrelsen.
 • Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot.
 • Om styrelsen endast består av en eller två styrelseledamöter ska styrelsen även ha minst en styrelsesuppleant.
 • Om fler än en styrelseledamot finns i styrelsen ska även en av dessa vara styrelseordförande.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar och jobb är bland annat att:

 • Utse eventuell Verkställande direktör (VD).
 • Styra över aktiebolagets strategi (den löpande verksamheten styr den verkställande direktören och övriga anställda över).
 • Se till att redovisningsregler och skatteregler efterlevs.
 • Styrelsen är den enhet i aktiebolaget som är högst ansvarig för att aktiebolaget efterlever lagar och regler samt håller avtal.

Styrelsemedlemmarnas ansvar och risken gällande skadeståndsskyldighet

Under vissa förutsättningar av misskötande kan styrelsens medlemmar bli skadeståndsskyldiga och även bli personligen ansvariga för betalningar. Detta gäller exempelvis ansvaret att upprätta kontrollbalansräkning enligt gällande regler; se även artikeln förbrukat aktiekapital/eget kapital.

Notera att detta inte betyder att styrelsemedlemmar måste betala exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte har pengar. Det betyder istället bland annat att styrelsen i värsta fall kan komma att behöva betala delar av exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte kan göra det och styrelsen inte sett efter att exempelvis redovisningsregler skötts korrekt. Det är alltså viktigt att veta att du som styrelsemedlem har ett ansvar och se till att aktiebolaget sköter sig korrekt.

Vem ska sitta i aktiebolagets styrelse?

Följande personer är finns ofta i aktiebolags styrelser:

 • Aktiebolagets VD.
 • Representanter för de största ägarna.
 • I vissa fall finns styrelseledamöter som inte är knutna till de större ägarna. Dessa kan bland annat bevaka intressena för mindre aktieägare i de fall sådan finns.
 • Representanter för anställda (exempelvis fackliga representanter).

Se även sektionen om styrelseordföranden, för att läsa om hur en väl vald styrelseordförande kan öka företagets chanser att lyckas.