Aktiebolag styrelse

En organisations styrelse består av en oftast av en styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter. I resten av denna text beskrivs aktiebolagets styrelse eftersom StartaEgetInfo.se handlar om att starta och driva eget företag och eftersom den enda bolagsform som både passar för företag och har en styrelse i juridisk mening är just aktiebolaget. Aktieägarna ska utse styrelsen.

För privata aktiebolagets styrelse gäller följande:
• Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot
• Om styrelsen endast består av en eller två styrelseledamöter ska styrelsen även ha minst en styrelsesuppleant
• Om fler än en styrelseledamot finns i styrelsen ska även en av dessa vara styrelseordförandeStyrelsens ansvar och jobb är bland annat att:
• Utse eventuell verkställande direktör, VD
• Styra över aktiebolagets strategi (den löpande verksamheten styr den verkställande direktören och övriga anställda över)
• Se till att redovisningsregler och skatteregler efterlevs

Styrelsen är den enhet i aktiebolaget som är högst ansvarig för att aktiebolaget efterlever lagar och regler samt håller avtal. Under vissa förutsättningar av misskötande kan styrelsens medlemmar bli skadeståndsskyldiga och även bli personligen ansvariga för betalningar. Notera att detta inte betyder att styrelsemedlemmar måste betala exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte har pengar. Det betyder istället bland annat att styrelsen i värsta fall kan komma att behöva betala delar av exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte kan göra det och styrelsen inte sett efter att exempelvis redovisningsregler skötts korrekt. Det är alltså viktigt att veta att du som styrelsemedlem har ett ansvar och se till att aktiebolaget sköter sig korrekt.

Vem ska sitta i aktiebolagets styrelse?

Fölande personer är finns ofta i aktiebolags styrelser:
• Representanter för de största ägarna i styrelsen
• Aktiebolagets VD
• I vissa fall styrelseledamöter som inte är knutna till de större ägarna. Dessa kan bland annat bevaka intressena för mindre aktieägare i de fall sådan finns
• Representanter för anställda

Se även sektionen om styrelseordföranden, för att läsa om hur en väl vald styrelseordförande kan öka företagets chanser att lyckas.