Likvidation av aktiebolag

Likvidation av aktiebolaget - innebär en upplösning av aktiebolaget och att bolagets skulder betalas. Skulderna kan betalas genom att tillgångarna omvandlas i reda pengar, varpå delägarna tar del av det överskott som uppstår.

Det finns olika sätt på vilket en likvidation uppstår. Antingen rör det sig om frivillig likvidation (beslutas av bolagsstämman) eller om tvångslikvidation, se Frivillig likvidation & Tvångslikvidation. Det senare innebär att bolaget genom lag försätts i likvidation. Bolagsverket eller tingsrätten beslutar i så fall om det. I Aktiebolagslagen (ABL) står de fall där tvångslikvidation måste ske. Bolagsverket eller tingsrätten utser en likvidator vars uppgift är att avveckla ett aktiebolag. En frivillig likvidation kan vara ett alternativ för den företagare som inte längre vill ha kvar sitt företag, där ingen köpare finns tillgänglig eller att en försäljning av bolaget till någon inte känns rätt.