Utdelning aktier

Med utdelning på aktier menas den del av ett företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Utdelningen beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % skatt (undantag vid investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Se även de så kallade 3:12-reglerna, vilka gäller skatt för fåmansbolag). Att ett företag går med vinst behöver inte betyda att det blir någon utdelning.

Vissa företag kan välja att använda vinsten för investeringar i verksamheten, men då bör aktien på sikt stiga mer som kompensation för utdelningsbortfallet. Så behöver givetvis dock inte bli fallet: att investera i aktier är alltid förenat med risk, och den risken inkluderar möjligheten att förlora hela det investerade beloppet). Samtliga aktieägare som finns inskrivna i aktieboken har rätt till utdelning såvida de äger aktien på avstämningsdagen. Denna dag är vanligtvis en gång per år.