Nedskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar är en redovisningsposter som återfinns på resultaträkningen. Avskrivningar är vanligare än nedskrivningar, läs mer generell information om avskrivningar och nedskrivningar här.

En nedskrivning är en sorts avskrivning men för nedskrivningen görs ingen plan. En nedskrivning av en tillgång görs då det reella värdet på tillgången är avsevärt lägre än det bokföringsmässiga värdet. Nedskrivningar kan alltså sägas göras då den ursprungliga avskrivningsplanen visat sig inte motsvara verkligheten. Under vilka förutsättningar och på vilket sätt nedskrivningar får och bör göras är något vi rekommendera bör diskuteras med kunnig fackman, exempelvis en revisor (se revision).