Långfristiga skulder

Med långfristiga skulder avses skulder där det inte är bråttom med själva betalningen utan återbetalningen kan ske längre fram. Till skillnad från kortfristiga skulder så kan betalningen ske längre fram än ett år. Det som räknas som långfristiga skulder är exempelvis långfristiga lån, t.ex. banklån, kontokrediter etc.