Affärshändelse

En affärshändelse är det ett bokföringsbegrepp. Det motsvarar en händelse inom ett företag som har effekter på den aktuella ekonomiska ställningen. Se även verifikation.

Det kan exempelvis vara fråga om händelser som gör att företagets skulder ökar eller en försäljning. En affärshändelse kan både vara registrerad och uppskattad. Vid en registrerad affärshändelse vet man vilket belopp som ska bokföras i redovisningen medan en uppskattad affärshändelse är precis som det låter, en uppskattning. Ett bra exempel på en uppskattad affärshändelse är avskrivningar som alltså inte motsvara ett exakt belopp i verkligheten. I bokföringslagen framgår att affärshändelser inom företaget ska bokföras. Betydelsen av att ha koll på olika affärshändelser är nödvändig, oberoende av storlek och form på det bolag man bedriver. För att helt veta vad en affärshändelse är så bör man även läsa på om vad en verifikaton är. Generellt sett rekommenderas att man har ett bokföringsprogram när man gör sin bokföring. Det är även viktigt att man har tillräcklig information om hur man på ett korrekt sätt gör bokföring och även sin, i förekommande fall årsredovisning (se Mall årsredovisning). I många fall kan det vara en bra idé att som företagare lägga sin tid på den rörelse man driver och att anlita andra företag för att sköta bokföring och liknande. I många fall kan det vara en bra att använda sig av en bokföringsbyrå och även en revisor.