Resultaträkning

Resultaträkningen innehåller en uppställning av företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Den här artikeln handlar om resultaträkningen och tar 2-4 minuter att läsa.

Längre ned i artikeln hittar du resultaträkningens alla poster som du kan läsa om separat. Ett exempel på en resultaträkning hittar du i vår artikel med en mall för resultaträkning.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Resultaträkningens poster

Omsättning/Nettoomsättning
Försäljnings- och administrationskostnader
Forskningskostnader och utvecklingskostnader (FoU)
Övriga externa kostnader
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Personalkostnader
Ränteintäkter, räntekostnader och räntenetto
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto/Resultat efter finansnetto

Resultaträkningens grundtanke

Genom att addera intäkterna och dra bort kostnaderna får man fram årets resultat (se intäkter & kostnader). Årets resultat ligger i sin tur bland annat till grund för hur mycket skatt företaget ska betala till staten.

I detta sammanhang är det centralt att notera att intäkt och kostnad inte avser samma sak som inkomst och utgift; vilket i sin tur inte är samma sak som inbetalning och utbetalning.

Exempel: Om företaget till exempel köper varor till sitt varulager som det avser att sälja betalar företaget pengar till säljaren. Dessa pengar utgör dock inte en kostnad eftersom företaget då istället för pengar har varor i sitt varulager, detta är istället en utgift. När företaget sedan säljer en vara ur varulagret uppstår en intäkt i form av de pengar köparen blir skyldig säljaren. När dessa pengar faktiskt betalas är det en inbetalning. Eftersom försäljningen även innebär att företaget blir en vara fattigare uppstår dock en kostnad som motsvarar vad den sålda varan kostade företaget.

Resultaträkning, balansräkning och årsredovisning

Resultaträkningen utgör en del av företagets årsredovisning, vilket även balansräkningen gör. Aktiebolag måste upprätt årsredovisning en gång varje år. Denna skickas till bolagsverket läs mer om detta här (artikel om årsredovisning).