Intern redovisning

Intern redovisning innebär information som företaget redovisar internt, dvs. inom företaget. Den interna redovisningen ger underlag till företagets ekonomistyrning och här finns mer detaljerad information om det aktuella företaget, t.ex. budgetuppföljning (se StartaEgetInfo.ses: Mall likviditetsbudget och Mall resultatbudget), kostnads- och intäktskalkylering, försäljning per produktgrupp mm.

Till skillnad från den externa redovisningen som fokuserar på historiska händelser så är den interna redovisningen inriktad på att se framåt. Med hjälp av den interna redovisningen är det lättare att genomföra planering och få kontroll över hur verksamheten går. Företaget brukar ha interna mål som ska uppnås vilket är ett grundläggande syfte för ekonomistyrning. En annan sak som skiljer den interna redovisningen från den externa är att det inte finns angivet i någon lag hur den interna redovisningen ska skötas. När man driver ett företag kan det vara smart att ha olika mått inom företaget för att lättare överblicka på detaljnivå vad företaget gör bra och inte, detta gäller oavsett om man driver ett småföretag eller ett större företag.