Årsbokslut

Ett årsbokslut innehåller resultaträkning och balansräkning och tilläggsupplysningar och ska upprättas för de företag, där en årsredovisning inte krävs. Det är helt enkelt en summering för det aktuella året av den löpande bokföringen. Ett årsbokslut är inte lika omfattande som en årsredovisning, men kräver ändå att man under året har hållit god ordning och genomfört ett visst föreberedande arbete. Se mall årsredovisning, mall resultaträkning och mall balansräkning.