Årsbokslut/Bokslut för Aktiebolag

Aktiebolag är utan undantag skyldiga att när bokslut görs upprätta en årsredovisning. Inte ens om verksamheten varit vilande så kan undantag ges. Årsredovisningen ska sedermera skickas in till bolagsverket vilket ska ske senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Om den kommer in för sent så ska förseningsavgift betalas. En årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning, noter, förvaltningsberättelse och i vissa fall en finansieringsanalys. Små aktiebolag är inte skyldiga att ha revisor. Se vår mall för årsredovisning.