Årsbokslut/Bokslut för Enskild firma

Årsbokslut ska upprättas för enskild firma vid räkenskapsårets utgång, antingen i dess vanliga form eller genom s.k. förenklat årsbokslut. Se även vår mall för årsredovisning. Förenklat årsbokslut gäller för de enskilda näringsidkare vars omsättning maximalt uppgår till 3 miljoner kronor. Är det så att den enskilda firman når upp till minst två av följande värden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ska en årsredovisning upprättas:
• Fler än 50 anställda
• Mer än 40 miljoner i balansomslutning
• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
Denna ska sedermera skickas in till bolagsverket. Dessutom följer att företaget ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor om ovanstående kriterier är uppfyllda. Revisorns jobb är då att granska årsredovisningen. Revisionsberättelsen ska också sändas till bolagsverket.

Övriga artiklar relaterade till enskild firma:
Bokföring enskild firma (lär dig om bokföring)
Enskild näringsidkare (vilket är den person som driver en enskild firma)
Avregistrera enskild firma
Egenavgifter Enskild Firma (sociala avgifter som ska betalas till staten)
Enskild firma moms
Konkurs enskild Firma
Vilande enskild firma

StartaEgetInfo.se är tillhandahåller information om olika ämnen som är av intresse för personer som funderar på att starta, eller redan driver, eget företag. Tjänsten är kostnadsfri, och fullständig korrekthet kan inte garanteras.