Årsbokslut/Bokslut för Handelsbolag

För handelsbolag gäller två olika scenarior beroende på om det är fysiska personer eller en juridiska personer. som är delägare i handelsbolaget. Är det fråga om ett handelsbolag med juridiska personer som delägare gäller att en årsredovisning alltid ska upprättas (se mall årsredovisning).

Det är bolagsverket som sedan ska ha in denna tillsammans med eventuell revisionsberättelse (det sistnämnda såvida bolaget har anlitat en revisor). Krav på revisor råder bara om minst två av dessa kriterier för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är uppfyllda:

• Fler än 3 anställda
• Mer än 1,5 miljoner i balansomslutning
• Mer än 3 miljoner i nettoomsättning

Är det däremot fråga om ett handelsbolag med bara fysiska personer som delägare ska det vid räkenskapsårets utgång upprätta årsbokslut, antingen i dess vanliga form eller ett s.k. förenklat årsbokslut. Det sistnämnda gäller om omsättningen uppgår till maximalt 3 miljoner kronor. I somliga fall är det dock krav på årsredovisning. Detta gäller om:

• Fler än 50 anställda
• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Minst två av ovanstående värden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ska vara uppnådda för krav på årsredovisning ska gälla. Uppfylls dessa tillkommer även krav på en godkänd eller en auktoriserad revisor. Revisionsberättelsen som då upprättas ska skickas in tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket.