Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut upprättas för de enskilda näringsidkare vars nettoomsättning uppgår till maximalt 3 miljoner kronor. Det ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning och följa det som inom redovisningen kallas för god redovisningssed samt att en rättvisande bild ska ges. För den som driver ett litet företag i enskild firma är det alltså det förenklade årsbokslutet som gäller.
Läs även StartaEgetInfo.ses artiklar om:
Årsbokslut för aktiebolag
Årsbokslut för enskild firma
Årsbokslut för handelsbolag
Mall Årsredovisning

StartaEgetInfo.se är en hemsida med information om att starta och driva företag. Hemsidan är kostnadsfri, varvid inga garantier gällande korrekt och uppdaterad information ges.