Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut upprättas för de enskilda näringsidkare vars nettoomsättning uppgår till maximalt 3 miljoner kronor. Det ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning och följa det som inom redovisningen kallas för god redovisningssed samt att en rättvisande bild ska ges. För den som driver ett litet företag i enskild firma är det alltså det förenklade årsbokslutet som gäller. Se mall resultaträkning och mall balansräkning.