Poster på balansräkningen

I listan längst ned i artikeln poster som vanligtvis finns på balansräkningar. Klicka på respektive post för att läsa mer.

Se även: Poster på resultaträkningen, Mall resultaträkning, Mall Balansräkning och Mall årsredovisning.

Läs mer om de olika posterna

Läser mer om balansräkningens olika poster genom att klicka på respektive länk nedan:

Eget kapitalBundet eget kapitalFritt eget kapitalBalanserat resultatÅrets resultatÖverkursfond

Obeskattade reserverPeriodiseringsfond

TillgångarAnläggningstillgångarImmateriella tillgångarMateriella tillgångarFinansiella tillgångarOmsättningstillgångarVarulagerKundfordringarUpplupna intäkterFörutbetalda kostnader

SkulderLångfristiga skulderKortfristiga skulderLeverantörsskulderFörutbetalda intäkterUpplupna kostnader