Bokföra årets resultat

Årets resultat bokförs enligt dubbel bokföring en gång i debet och en gång i kredit (se debet och kredit), precis som andra poster. Om en vinst uppkommer bokförs årets resultat genom en debitering i kontogrupp 89 (skatter och årets resultat) och en kreditering i kontogrupp 20 (eget kapital).

Om förlust uppkommer blir det istället en kreditering i kontogrupp 89 och en debitering i kontogrupp 20. Vilket resultat som är frukten av verksamhetsårets gång beräknas genom intäkter minus kostnader i resultaträkningen alternativt tillgångar minus eget kapital och skulder i balansräkningen . En vinst innebär att det egna kapitalet ökar medan en förlust innebär en minskning av det egna kapitalet. När man driver ett eget företag bör man samla alla bokslut på ett ställe för att lätt kunna jämföra årens bokförda resultat med varandra.