Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär att utifrån en verksamhets intäkter fastställa vilka kostnader företaget haft för att erhålla dessa intäkter. Under samma räkenskapsår ska "matchning" ske för dessa intäkter och kostnader. Läs vår artikel om intäkter och kostnader.

Matchningsprincipen och periodiseringsproblemet

Ett problem är ofta att i ett företag fastställa vid vilken period en intäkt respektive kostnad ska tas upp. Detta benämns som periodiseringsproblem (se: periodiseringar). För att komma till rätta med detta dilemma kan två frågor vara relevanta att ställa:

  • Vilka är intäkterna under perioden?
  • Vilka har kostnaderna varit för att erhålla dessa intäkter?

Därmed underlättas matchningen av intäkterna och kostnaderna då det finns en anknytning mellan dessa.

Illustrerande exempel

Ett vanligt exempel gällande matchningsprincipen är när ett företag köper en anläggningstillgång, t.ex. en maskin, som vi antar kommer att generera intäkter jämnt över tio år.

Om vi antar att den kostar 200 000 kr tas inte anskaffningskostnaden för denna upp vid bara ett år utan den skrivs med 10 % per år i 10 år, dvs. med 20 000 kr. Den ska ju användas av företaget i tio år och generera intäkter under lika många år, varför kostnaderna bokförs med 20 000 kr per år för att matcha kostnaderna mot de intäkter som maskinen är tänkt att generera.

Läs om de andra redovisningsprinciperna: