Principen om öppenhet

Principen om öppenhet innebär att den information som ett företag ger ska vara så öppen som möjligt så att intressenter kan hitta information på ett enkelt sätt. Principen om öppenhet kallas även för transparensprincipen. Det är viktigt att informationen är lättbegriplig och överblickbar.
Läs om redovisningsprinciper: