Principen om öppenhet

Principen om öppenhet innebär att den information som ett företag ger ska vara så öppen som möjligt så att intressenter kan hitta information på ett enkelt sätt. Principen om öppenhet kallas även för transparensprincipen.

Det är viktigt att informationen är lättbegriplig och överblickbar. För den som startar/driver eget företag har det stor betydelse att relevant information tillgängliggörs så att personer på ett enkelt sätt ska kunna följa vad som händer i företaget. Läs allmänt om Redovisningsprinciper här. De andra redovisningsprinciperna är: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Periodiseringsprincipen, Kontinuitetsprincipen, Väsentlighetsprincipen, Matchningsprincipen, Värderingsprinciper.