Periodiseringsprincipen

Periodiseringsprincipen innebär att företagets intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period. Detta relaterar direkt till begreppet periodiseringar.

Enligt periodiseringsprincipen gäller även att affärshändelser ska bokföras i samband med att de inträffar.
Läs om de andra redovisningsprinciperna: